|RETARGETING & SMART ADVERTISING

Maak van een verloren bezoeker een tevreden klant!
Retargeting is bij uitstek een middel om klanten die op uw site zijn geweest, maar om de een of andere reden nog niet tot actie zijn over gegaan, opnieuw te interesseren voor uw product of dienst. Let wel, het kan best zijn dat de consument op dat moment nog niet ‘rijp’ was om tot actie over te gaan. Retargeting en Smart Advertising (op productniveau) zijn bij uitstek producten die u in staat stellen de potentiële klant tijdens het ‘rijpingsproces’ vertrouwd te maken met uw merk en te overtuigen van uw product.

img1